پشت صحنه تصویربرداری. نمای شب. ساحل دریا. همراه با دیزاین نور و گل
یه شات عکس تو هوای قشنگ بارونی