استفاده از کرین چه تاثیری در فیلم مراسم عروسی دارد ؟ استفاده از کرین چه تاثیری در فیلم مراسم عروسی دارد ؟ :در تعریف کرین;باید گفت: کرین در انگلیسی به معنی بالابر;یا جرثقیل است...

بیشتر